05.27

Latihan Kosakata!

Gantilah kata yang digarisbawahi dengan kosakata yang menurut anda sesuai.

A:  O-namae wa?
     おなまえは?
Namanya?
B:  Watashi wa Arif desu.
     わたしはアリフです。
Saya Arif.


A:  Ano hito wa dare desu ka.
     あのひとはだれですか。
Orang itu siapa?
B:  Yamada san desu.
     やまださんです。
Yamada.


A:  Watashi-tachi wa isha desu.
     わたしたちはいしゃです。
Kami dokter.
B:  Waa, sugoi!!!
     わあ、すごい!!!
Waah, hebat!!!

0 komentar: