05.02

Huruf Katakana

Selain huruf hiragana, jepang juga mempunyai huruf katakana yang digunakan untuk menuliskan kosakata yang berasal dari luar Jepang, seperti nama orang asing, nama Negara (kecuali cina dan korea), dll. Apabila dibandingakan dengan huruf hiragana, huruf katakana terlihat lebih kaku.

Huruf Dasar

a

i
 
u

e

o

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya


yu


yo

ra

ri

ru

re

ro

n
o

Huruf Tambahan

ga

gi

gu

ge

go

za

ji

zu

ze

zo

dade

do

ba

bi

bu

be

bo

pa

pi

pu

pe

po

Huruf Gabungan

(ya)
(yu)
(yo)
(ki)
キャ
kya
キュ
kyu
キョ
kyo
(shi)
シャ
sha
シュ
shu
ショ
sho
(chi)
チャ
cha
チュ
chu
チョ
cho
(ni)
ニャ
nya
ニュ
nyu
ニョ
nyo
(hi)
ヒャ
(hya)
ヒュ
(hyu)
ヒョ
(hyo)
(mi)
ミャ
(mya)
ミュ
(myu)
ミョ
(myo)
(ri)
リャ
(rya)
リュ
(ryu)
リョ
(ryo)

(gi)
ぎゃ
(gya)
ぎゅ
(gyu)
ぎょ
(gyo)
(ji)
じゃ
(jya)
じゅ
(jyu)
じょ
(jyo)
(bi)
びゃ
(bya)
びゅ
(byu)
びょ
(byo)
(pi)
ぴゃ
(pya)
ぴゅ
(pyu)
ぴょ
(pyo)

0 komentar: